Chat now - Bạn cần giúp gì không?

Thông tin vận chuyển

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận ship hàng ở tại Mỹ chúng tôi có 2 phương thức vận chuyển 1. vận chuyển standard (thời gian chuyển hàng từ 7 -10 ngày) phương thức vận chuyển này dựa trên khối lượng giỏ hàng khi khách hàng thanh toán. Mỗi 1LB phí vận chuyển là $6 2. Vận chuyển Express (thời gian chuyển hàng từ 3-5 ngày) giá vận chuyển cũng được tính dựa trên khối lượng giỏ hàng khi khách hàng thanh toán. giá này sẽ cao hơn giá shipping standard