Bắp Nếp Mini Thái Lan

$1.00

Dẻo ngọt đảm bảo rất ngonnn nha 😋

Giới thiệu

– Nếp Thái vừa dẻo vừa ngọt mà không bắp nếp nào có được.