Nhạc Cụ Sáo Tre Truyền Thống

$0.00 - Sắp ra mắt

  • Đặc điểm: 100% hàng mới, chất lượng cao
  • Chất liệu: Tre
  • Màu sắc: Như được hiển thị như hình ảnh

Giới thiệu

  • Sau một thời gian làm quen với cây sáo trúc (thường là 3-6 tháng) bạn sẽ có đủ khả năng để nhận ra sự khác biệt giữa âm thanh của một cây sáo đắt và 1 cây sáo rẻ tiền. Đó là độ vang, độ chắc của tiếng sáo. Ngoài ra một cây sáo đắt tiền hơn cũng cho bạn cảm giác cầm thích hơn, cảm giác nhẹ nhàng khi thổi.