Tượng Quan Công Bằng Đồng Vàng

$0.00 - Sắp ra mắt

Tượng Quan Công dáng chống đao là một trong những mẫu tượng Quan Công yêu thích nhất Ý Nghĩa: Hiên Ngang, uy dũng, điềm tĩnh trước khó khăn, tiểu nhân, quấy phá…

Danh Mục Sản Phẩm:

Giới thiệu

  • Tượng đặc biệt phù hợp với Gia chủ đảm nhiệm vị trí nhất định trong Kinh doanh, điều hành.
  • Bày tại gia: Tượng Quan Công mang ý nghĩa Trấn Trạch, mang lại bình an cho Gia chủ và nên bày ở phòng khách, hướng nhìn ra cửa ra vào.
  • Tại văn phòng, phòng làm việc: Nên bày tượng sau lưng với ý nghĩa được luôn được bảo vệ, che chở